برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

formal schooling

formal schooling را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
تحصیلات رسمی

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی formal schooling مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )