برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1218 100 1

free university

/ˈfriːˌjuːnɪˈvɝːsəti/ /friːˌjuːnɪˈvɜːsɪti/

(امریکا) دانشگاه آزاد (که در آن دروس غیرسنتی به روش های غیرسنتی درس داده می شود)

بررسی کلمه free university

اسم ( noun )
• : تعریف: an organization, often organized by students, that offers nontraditional courses and approaches to subjects not offered at established universities.

معنی کلمه free university به انگلیسی

free university
• independent unaccredited organization usually established by students that offers unconventional courses and subjects which are not offered at established universities

free university را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی free university
کلمه : free university
املای فارسی : فری یونیورسیتی
اشتباه تایپی : بقثث عدهرثقسهفغ
عکس free university : در گوگل

آیا معنی free university مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )