برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1350 100 1

fry up

معنی کلمه fry up به انگلیسی

fry up
• a fry-up is a meal consisting of food that has been fried; an informal word.

fry up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس اکبری پسند
سرخ کردنی
عباس اکبری پسند
سرخ کردنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی fry up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )