برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

further elaborated

further elaborated را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد رضا کاملان
دستکاری ماهرانه ای کرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی further elaborated مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )