برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1275 100 1

furthermore

/ˈfɜːrðərˌmɔːr/ /ˌfɜːðəˈmɔː/

معنی: بعلاوه، گذشته از این، وانگهی، از این گذشته
معانی دیگر: علاوه بر این، از سوی دیگر

بررسی کلمه furthermore

قید ( adverb )
• : تعریف: in addition to what has just been stated; in addition; moreover.
مترادف: moreover
مشابه: also, as well, besides, too, withal

- I will accept no more late papers in this class; furthermore, students who are not in their seats when class begins will be marked absent.
[ترجمه yasna.r] من دیگه بیشتر از این برگه تاخیر نمیپذیرم از این گذشته دانش اموزانی که در هنگام شروع کلاس سر جای خودشان نباشند غایب محسوب میشوند
|
[ترجمه ترگمان] من در این کلاس مقالات دیگر را نخواهم پذیرفت؛ علاوه بر این، دانشجویانی که در کلاس خود نیستند در هنگام شروع کلاس غایب خواهند بود
[ترجمه گوگل] من در این کلاس بیشتر مدارک دیر نیستم؛ علاوه بر این، دانش آموزانی که در کلاس های خود در کلاس های خود حضور ندارند، مشخص نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Their plan was to assassinate the prime minister, and, furthermore, to assassinate some of the cabinet members.
[ترجمه ترگمان] برنامه آن‌ها ترور نخست‌وزیر بود و به علاوه قصد ترور برخی از اعضای کابینه را داشت
[ترجمه گوگل] طرح آنها ترور نخست وزیر بود و همچنین ترور برخی از اعضای کابینه
[ترجمه شما] ...

واژه furthermore در جمله های نمونه

1. I don't want to go there, furthermore, I have no time to do so.
[ترجمه ترگمان]من نمی‌خواهم به آنجا بروم، گذشته از این، من وقت برای این کار ندارم
[ترجمه گوگل]من نمی خواهم به آنجا بروم، علاوه بر این، من هیچ وقت برای انجام این کار ندارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He is lazy, and furthermore, he has no sense of responsibility.
[ترجمه ترگمان]او تنبل است و علاوه بر این، احساس مسئولیت نمی‌کند
[ترجمه گوگل]او تنبل است، و علاوه بر این، هیچ حس مسئولیتی ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He is old and unpopular. Furthermore, he has at best only two years of political life ahead of him.
[ترجمه ترگمان]او پیر و منفور است علاوه بر این، او تنها دو سال از زندگی سیاسی پیش رو را دارد
[ترجمه گوگل]او قدیمی است و محبوب نیست علاوه بر این، او در بهترین حالت تنها دو سال زندگی سیاسی پیش از او دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Furthermore, they claim that any such interference is completely ineffective.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این، آن‌ها ادعا م ...

مترادف furthermore

بعلاوه (قید)
far , further , plus , farther , again , also , too , likewise , as well as , in addition , besides , moreover , furthermore , aside from , more , therewith , supra , thereto , withal
گذشته از این (قید)
also , besides , furthermore
وانگهی (قید)
beside , besides , furthermore
از این گذشته (قید)
furthermore

معنی کلمه furthermore به انگلیسی

furthermore
• in addition to, moreover, additionally
• furthermore is used to introduce a statement adding to or supporting the previous one.

furthermore را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهنگ
افزون بر این
Setare
به علاوه
BEHNAM
علاوه بر اين
علی اسدزاده
علاوه بر این،وانگهی
گلی افجه
هم چنین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی furthermore
کلمه : furthermore
املای فارسی : فورتهرمر
اشتباه تایپی : بعقفاثقئخقث
عکس furthermore : در گوگل

آیا معنی furthermore مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )