برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Gehen

Gehen را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Alireza
صرف فعل
بهمن عنایتی کاریجانی
هو
با سلام، به المانی یعنی رفتن ( مصدر) هست.
صرف
gehen
ging
gegangen

Danke

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Gehen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )