برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Get change

Get change را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Zahra.sh
پول خرد دریافت کردن
مهدی صباغ
تعویض لباس
لباس عوض کردن(به عنوان مثال برای رفتن به مهمانی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Get change مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )