برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Get - to - do - something

Get to do something

Get to do something را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
موفق شدن به انجام کاری
پرتو
قادر به انجام کاری بودن
عاطفه
اجازه/فرصت/توانایی انجام کاری را داشتن
Why do you work at home? I get to spend a lot of time with you and the kids.
چرا تو خانه کار میکنی؟(زیرا)می توانم با تو و بچه ها وقت بگذرانم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Get to do something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )