برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Get - to - do - sth

Get to do sth

Get to do sth را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه
فرصت یا توانایی انجام کاری را داشتن.
Why do you work at home? I get to spend a lot of time with you and the kids.
چرا درخانه کار میکنی؟(زیرا) میتوانم کلی وقت با تو و بچه ها بگذرانم.
الهام حسینی
مجبورکردن یامتقاعدکردن کسی به انجام کاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Get to do sth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )