برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Give exam

Give exam را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیزاده
امتحان گرفتن.
مهرداد جنیدی
امتحان گرفتن
محمدرحیم ریگی
آزمونگیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Give exam مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )