برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Give in to temptation

Give in to temptation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

NeginNk
To give in to temptation تسلیم وسوسه شدن
It's easy to give in to temptation
Last night I just gave into temptation and broke my diet to eat a bunch of candies

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Give in to temptation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )