برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Global Skills

Global Skills را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
مهارت های کلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Global Skills مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )