برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Go - straight - to - the - point

Go straight to the point

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
Idiom :
برو سر اصل مطلب
حاشیه نرو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Go straight to the point مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )