برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Go - to - great - lengths - to - do - sth

Go to great lengths to do sth

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه
برای انجام کاری کلی به زحمت افتادن/کلی تلاش کردن/کلی سختی کشیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Go to great lengths to do sth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )