برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

God's man

God's man را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
مترادف با God-man و برگرفته از همین عبارت یعنی 1-حضرت مسیح 2-مرد مقدس،پیشوا و راهنما (کسی که انسان ها را به دین خدا راهنمایی میکند) 3- تجسم خدا در وجود و شکل انسان!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی God's man مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )