برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1350 100 1

God almighty

واژه God almighty در جمله های نمونه

1. Almighty God / God Almighty appeared to Jacob in the land of Canaan.
[ترجمه ترگمان]خدای متعال، خدای متعال به نظر جیکوب در سرزمین کنعان رسید
[ترجمه گوگل]خداوند متعال / خداوند متعال به یعقوب در سرزمین کنعان ظاهر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Christ / God Almighty! What the hell do you think you are doing?
[ترجمه ترگمان]خدای بزرگ! فکر می‌کنی داری چه غلطی می‌کنی؟
[ترجمه گوگل]مسیح خداوند متعال! شما فکر می کنید که شما چه کاری انجام می دهید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. God Almighty, what on earth will they do next?
[ترجمه ترگمان]خدای بزرگ، دفعه بعد چه کار خواهند کرد؟
[ترجمه گوگل]خداوند متعال، چه چیزی در زمین خواهند انجامد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. God Almighty, Hart, you scared me silly.
[ترجمه ترگمان]خدایا، \"هارت\"، تو منو احمق ترسوندی
[ترجمه گوگل]خداوند متعال، هارت، من به شما احمقانه ترسیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ...

معنی کلمه God almighty به انگلیسی

god almighty
• god, lord, our father

God almighty را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
خداوند قادر،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی God almighty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )