برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1353 100 1

Good egg

واژه Good egg در جمله های نمونه

1. I swan, that's a good egg.
[ترجمه ترگمان]من سوان هستم، این یک تخم‌مرغ خوب است
[ترجمه گوگل]من سوار می شوم، این یک تخم مرغ خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He is a good egg; I'm sure you will like him once you get to know him.
[ترجمه ترگمان]او یک تخم‌مرغ خوب است؛ مطمئنم که وقتی او را بشناسی از او خوشت خواهد آمد
[ترجمه گوگل]او یک تخم مرغ خوب است؛ من مطمئن هستم که شما او را دوست دارید هنگامی که شما او را می شناسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. What a good egg she was!
[ترجمه ترگمان]عجب تخم‌مرغ خوبی بود!
[ترجمه گوگل]یک تخم مرغ خوب بود!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He is such a good egg that everyone liked him.
[ترجمه ترگمان]تخم‌مرغ خوبی است که همه از او خوششان می‌آمد
[ترجمه گوگل]او چنین تخم مرغ خوبی است که همه او را دوست داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Good egg به انگلیسی

good egg
• proper and decent person (slang)

Good egg را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاح قدیمی و دوستانه برای بچه مثبت بر عکس bad egg به معنی پسر بد یا شرور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Good egg مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )