برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1317 100 1

Goodness knows


من چه میدانم، خدامیداند

معنی کلمه Goodness knows به انگلیسی

goodness knows
• no one knows, only god knows

Goodness knows را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه
خدا می داند .الله اعلم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی goodness knows
کلمه : goodness knows
املای فارسی : گودنس کنوس
اشتباه تایپی : لخخیدثسس ندخصس
عکس goodness knows : در گوگل

آیا معنی Goodness knows مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )