برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1274 100 1

Graduate school

/ˈɡrædʒuət skuːl/ /ˈɡrædʒuət skuːl/

واژه Graduate school در جمله های نمونه

1. She was in graduate school, studying for a master's degree in social work.
[ترجمه ترگمان]او در دبیرستان فارغ‌التحصیل شده بود و مدرک کارشناسی‌ارشد در کار اجتماعی را مطالعه می‌کرد
[ترجمه گوگل]او در مدرسه فارغ التحصیل بود، تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در کارهای اجتماعی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'm fixing to go to graduate school.
[ترجمه ترگمان]من قصد دارم به مدرسه فارق التحصیلی برم
[ترجمه گوگل]من برای رفتن به مدرسه فارغ التحصیل رشته دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. C., and a substantial amount of money toward graduate school.
[ترجمه ترگمان]و مقدار قابل‌توجهی پول به سمت دبیرستان فارغ‌التحصیل می‌شود
[ترجمه گوگل]C و مقدار قابل توجهی پول به سوی مدرسه فارغ التحصیل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He dropped out of graduate school and began writing Apple programs.
[ترجمه ترگمان]او از دبیرستان فارغ‌التحصیل شد و شروع به نوشتن برنامه‌های اپل کرد
[ترجمه گوگل]او فارغ التحصیل شد و شروع ب ...

معنی کلمه Graduate school به انگلیسی

graduate school
• institution which awards advanced academic degrees beyond the bachelor's degree (i.e. master's degree or doctorate)
• a graduate school is a department in a north american university or college where postgraduate students are taught.

Graduate school را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهری مدابادی
دانشکده تحصیلات تکمیلی
الی
دانشکده کارشناسی ارشد
مهدی صباغ
دانشکده عالی
دانشکده تحصیلات تکمیلی
بیشتر به طور خلاصه به آن به grad school میگویند و به دانشکده ای گفته می شود که در آن مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا وجود دارد و طبیعتا شرط پذیرش در آنها داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی (برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد) و داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (برای تحصیل در مقطع دکترا) می باشد.
نرجس عمرانی
مقاطع تحصیلات تکمیلی
مرتضی بزرگیان
مدرسه عالی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Graduate school مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )