برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Grassroot design

Grassroot design را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amir
طراحی از پایه

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Grassroot design مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )