برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Greener pastures

Greener pastures را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاح) معنی لغوي یعنی چراگاه سبزتر، مراتع سبزتر. ولی این اصطلاح کنایه از:
موقعیت بهتر، زندگی بهتر، شغل بهتر میباشد.
(شاید اشاره به داستان روباه و الاغی است که روباه همواره الاغ را برای رفتن به مراتع سبزتر و داشتن زندگی بهتر ترغیب میکرد)
I liked my job here, but it just didn't pay enough, so I had to go to greener pastures
من شغلم رو اینجا دوست داشتم ولی فقط حقوقش کافی نبود به همین خاطر مجبور شدم که به یک موقعیت شغلی بهتر برم!
People talk about greener pastures to mean a better life or situation than the one they are in now
مردم درباره (موقعیت بهتر )
Greener pastures صحبت می کنند به مفهوم یک موقعیت یا زندگی بهتر، از آنچه که الآن دارند.
A lot of nurses seek greener pastures overseas
بسیاری از پرستاران بدنبال یک موقعیت بهتر در آن سوی دریاها می باشند!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Greener pastures مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )