برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1333 100 1

gaffe

/ˈɡæf/ /ɡæf/

معنی: اشتباه، خبط، لغزش، اشتباه در گفتار یا کردار، اشتباه کردن
معانی دیگر: گاف، اشتباه لپی، خبط بزرگ

بررسی کلمه gaffe

اسم ( noun )
• : تعریف: a crude social error; blunder; faux pas.
مشابه: misstep, slip

- The politician's tasteless remark on the talk show was a gaffe that brought him ridicule in the national press.
[ترجمه ترگمان] اظهارات بی‌مزه سیاست‌مدار در مورد این سخنرانی a بود که او را در مطبوعات ملی مورد تمسخر قرار داد
[ترجمه گوگل] سخنرانی بی نظیر سیاستمدار در نمایش گفتگو، یک قاتل بود که او را در مطبوعات ملی خشمگین کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه gaffe در جمله های نمونه

1. He didn't realize what a gaffe he'd made.
[ترجمه ترگمان]او متوجه اشتباهش شد
[ترجمه گوگل]او متوجه نشد که او چه چیزی را ساخته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I made a real gaffe - I called his new wife 'Judy' which is the name of his ex-wife.
[ترجمه فریدون] من یک سوتی واقعی دادم. من همسر جدیدش را "جودی" خطاب کردم که نام همسر سابقش است
|
[ترجمه ترگمان]من به همسر جدیدش جودی زنگ زدم که اسم همسر سابقش است
[ترجمه گوگل]من یک دختر واقعی ساختم - من همسر جدیدش را 'جودی' نامگذاری کردم که نام همسر سابق او است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Was that a bit of a gaffe then, starting to eat before everyone else had been served?
[ترجمه ترگمان]بعد از آن همه سرو صدا شروع به خوردن کردند؟
[ترجمه گوگل]پس از آن، کمی قبل از اینکه دیگران خدمت می کردند، کمی از یک قورباغه شروع به غذا خوردن کردند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف gaffe

اشتباه (اسم)
slip , error , mistake , errancy , blame , wrong , fault , flounder , fumble , gaffe , boo , inaccuracy , snafu , misgiving , mix-up
خبط (اسم)
dereliction , error , mistake , rascality , blunder , boner , gaffe
لغزش (اسم)
slip , error , slide , offense , lapse , flounder , gaffe , trip , stumble , slippage , peccadillo
اشتباه در گفتار یا کردار (اسم)
gaffe
اشتباه کردن (فعل)
slip , mistake , miscarry , fluff , miss , fumble , blunder , gaffe , hallucinate , slip up , miscue

معنی کلمه gaffe به انگلیسی

gaffe
• mistake; slip of the tongue; blunder
• a gaffe is something that you say or do which is considered socially incorrect.

gaffe را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
اشتباه در گفتار يا كردار. اشتباه لپي خبط بزرگ
مهدی باقری
گاف به یه اشتباه خجالت آور تو یه موقعیت و شرایط اجتماعی و عمومی گفته میشه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gaffe
کلمه : gaffe
املای فارسی : گفف
اشتباه تایپی : لشببث
عکس gaffe : در گوگل

آیا معنی gaffe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )