برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1285 100 1

gang up

/ˈɡæŋˈəp/ /ɡæŋʌp/

معنی: جمع شدن، گرد هم امدن
معانی دیگر: ملاقات کردن

واژه gang up در جمله های نمونه

1. All the girls in my class seemed to gang up against me.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسید تمام دخترهای کلاس من با من درگیر شده‌اند
[ترجمه گوگل]همه دختران کلاس من به نظر می رسید بر علیه من باند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Schoolchildren are quick to gang up on anyone who looks or behaves differently.
[ترجمه ترگمان]بچه‌های مدرسه‌ای در هر کسی که رفتار متفاوتی داشته باشند یا رفتار متفاوتی دارند، رفتار می‌کنند
[ترجمه گوگل]دانش آموزان سریع به بانی شدن در هر کسی که به نظر می رسد و یا رفتار متفاوت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Schoolboys are very conventional and quick to gang up on any boy who in behaviour or dress does not conform.
[ترجمه ترگمان]Schoolboys بسیار مرسوم و سریع هستند و در هر پسری که رفتار یا لباس با آن‌ها همخوانی ندارد، رفتار می‌کنند
[ترجمه گوگل]دانش آموزان بسیار معمولی و سریع به بانی شدن در هر پسر که در رفتار و یا لباس مطابقت ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Harpies are vicious, hungry creatures who will gang up on any isolated individual.
...

مترادف gang up

جمع شدن (فعل)
shrink , assemble , aggregate , muster , gather , constringe , flock , backlog , snuggle , retract , congregate , beehive , group , twitch , drift , herd , gang up , nucleate , twitch grass
گرد هم امدن (فعل)
gang up

معنی عبارات مرتبط با gang up به فارسی

جملگی به سر کسی ریختن، چند تا یکی کردن

معنی کلمه gang up به انگلیسی

gang up
• work together, collaborate; physically or verbally attack as a group
gang up on
• physically attack as a group, verbally oppose as a group

gang up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیده زهرا برقعی
لشگر‌‌‌‌ کشی
مرجان میری لواسانی
بر ضد کسی ( یا سازمانی یا گروهی ) توطیه کردن
بر علیه کسی ( یا سازمانی یا گروهی ) دست به یکی کردن
دسته جمعی به کسی حمله کردن و ریختن بر سر کسی ( یا به سازمانی یا به گروهی )
به طور دسته جمعی با کسی در افتادن ( با سازمانی یا با گروهی )
به طور دسته جمعی بر علیه کسی تبانی کردن ( یا بر علیه سازمان یا گروهی )
همگرا شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gang up
کلمه : gang up
املای فارسی : گنگ آاپ
اشتباه تایپی : لشدل عح
عکس gang up : در گوگل

آیا معنی gang up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )