برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1267 100 1

general practitioner

/ˈdʒenərəlprækˈtɪʃənər/ /ˈdʒenrəlprækˈtɪʃənə/

پزشک عمومی، پزشکی که تخصص ویژه ای ندارد، طبیب امرا­ عمومی، پزشک بیماریهای عمومی

بررسی کلمه general practitioner

اسم ( noun )
• : تعریف: a practicing physician who does not specialize in any specific field of medicine but treats a variety of medical problems.

واژه general practitioner در جمله های نمونه

1. The general practitioner diagnosed the illness of the baby as pneumonia.
[ترجمه ترگمان]پزشک عمومی بیماری کودک را به عنوان ذات‌الریه تشخیص داد
[ترجمه گوگل]پزشک عمومی بیماری بیماری کودک را به عنوان پنومونی تشخیص داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The general practitioner is a first port of call for people with all manner of distressing circumstances.
[ترجمه ترگمان]پزشک عمومی نخستین بندر خصوصی است که با همه گونه شرایط آشفته به مردم خبر می‌دهد
[ترجمه گوگل]پزشک عمومی اولین پورت برای تماس با افرادی است که با تمام شرایطی روبرو هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If no further contact can be made the general practitioner should be informed.
[ترجمه ترگمان]اگر ارتباط بیشتری با پزشک عمومی صورت نگیرد، پزشک عمومی باید مطلع شود
[ترجمه گوگل]در صورتی که تماس بیشتری برقرار نشود، پزشک عمومی باید مطلع شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The importance of collaborating with the patient's general practitioner is emphasized.
...

معنی کلمه general practitioner به انگلیسی

general practitioner
• medical practitioner who treats general medical problems in patients of all ages, family doctor

general practitioner را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahdi
پزشک عمومی
Matin
پزشک عمومی
متین خدایی
پزشک عمومی یا GP

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی general practitioner
کلمه : general practitioner
املای فارسی : جنرال پرکتیتینر
اشتباه تایپی : لثدثقشم حقشزفهفهخدثق
عکس general practitioner : در گوگل

آیا معنی general practitioner مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )