برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1272 100 1

get a kick out of

معنی کلمه get a kick out of به انگلیسی

get a kick out of
• be amused by, be entertained by, enjoy

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
لذت بردن از چیزی و یا انجام کاری
inf. to enjoy sth/doing sth very much
میثم علیزاده
سرگرم شدن با چیزی یا کسی، از انجام کاری یا بودن کنار کسی لذت بردن، حالشو بردن( محاوره ای)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی get a kick out of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )