برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
get - away - from - it - all

get away from it all

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهین
رفتن به جایی دور از همه چیز برای استراحت
a.r
to escape one's everyday life and problems
go away somewhere on holiday/vacation, etc. in order to escape from pressures at work, home, city
زهرا کوهی ور
فرار (دور شدن) از روزمرگی
mobina
به یک جای متفاوت رفتن برای تعطیلات یا استراحت
سیدمحسن پورحسینی
رفتن به جای متفاوت برای تعطیلات واستراحت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی get away from it all مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )