برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
get - back - to - sb

get back to sb

get back to sb را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
o talk to someone again, usually on the phone, in order to give them some information or because you were not able to speak to them before
جلال نجاریزدی
بعدا با شما تماس می گیرن (صحبت می کنند)
رضا محمدی
با کسی صحبت کردن
درویش
بعدا به کسی پاسخگو بودن (تلفنی یا حضوری)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی get back to sb مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )