برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1355 100 1

get down


1- پایین رفتن 2- (از اسب و اتومبیل و غیره) پیاده شدن

واژه get down در جمله های نمونه

1. Stop larking about and get down to the problem.
[ترجمه ترگمان]larking را رها کنید و مشکل را حل کنید
[ترجمه گوگل]متوقف کردن لرزش در مورد و رفتن به مشکل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She yelled at the child to get down from the wall.
[ترجمه ترگمان]سرش داد کشید که بچه از دیوار پایین بیاید
[ترجمه گوگل]او به کودک می گفت که از دیوار بیرون می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Stop arguing about procedure and let's get down to business.
[ترجمه حسن] بحث درباره رویه را متوقف کنید و کسب و کار را شروع کنیم
|
[ترجمه ترگمان]بحث را در مورد رویه متوقف کنید و بیایید به کسب‌وکار برویم
[ترجمه گوگل]توقف بحث در مورد روش و اجازه دهید به کسب و کار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Let's skip the formalities and get down to ...

معنی عبارات مرتبط با get down به فارسی

(به کاری) پرداختن، مورد ملاحظه قرار دادن
به اصل قضیه پرداختن، سرمطلب اصلی رفتن
به کار اصلی پرداختن، کار و بار را شروع کردن

معنی کلمه get down به انگلیسی

get down
• descend, step down, get off of; (informal) lose one's inhibitions, thoroughly enjoy oneself, let loose (especially when dancing, playing music, singing, etc.)
get down to
• give one's full attention to (informal)
get down to bedrock
• get to the root of something, get to the bottom of something (problem, subject, etc.)
get down to the brass tasks
• come to the point, get to the basics, get to the real issue, get down to bedrock
get down to the nitty gritty
• come to the point, get to the basics, get to the basic elements, come to the fundamental parts, get down to bedrock

get down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
کسی را ناراحت کردن، کسی را نا امید کردن
sina
کم کردن
ملیسا
پایین رفتن -فرورفتن-
NGr
در بعضی جمله‌ها به معنای خوابیدن
Hedayati
ناراحت شدن
a.r
افسرده کردن
to depress a person
to make a person very sad
Mojtaba
پرداختن به چیزی
امیرحسین
یک اصطلاح آمریکایی است.بعضی وقت ها به معنی پایین رفتن: برو پایین! بخواب روی زمین! بعضی وقت ها به معنی پیاده شدن از (اتومبیل و اسب و...) است .
Mohammad
افتادن
ابوالفضل رضایی
به عنوان سرت رو بدوزد هم معنی می شه
علی اکبر منصوری
1- دمغ کردن، پکر کردن، افسرده کردن.
2- خود را رها کردن، (بخصوص موقع آواز خواندن، رقصیدن یا نواختن موسیقی ...)
NeginNk
بتمرگ😂🙊
Get your ass down
Sit yo ass down
I'm not sure about the
exact meaning but I heard it on a talkshow clearly
And it might be rude to say it
علی
روشن کردن
حامد تمیزی فر
نابود کردن
دریا
زمین زدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی get down
کلمه : get down
املای فارسی : گات دون
اشتباه تایپی : لثف یخصد
عکس get down : در گوگل

آیا معنی get down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )