انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 982 100 1

get dressed

تلفظ get dressed
تلفظ get dressed به آمریکایی تلفظ get dressed به انگلیسی

بررسی کلمه get dressed

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to put clothes on.

- She woke up, got dressed, and had breakfast.
ترجمه کاربر [ترجمه علی] او بیدار شد لباسش رو عوض کرد و صبحانه خورد
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] بیدار شد، لباس پوشید و صبحانه خورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] او بیدار شد، لباس پوشید و صبحانه خورد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه get dressed در جمله های نمونه

1. I usually get dressed before I eat breakfast.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]معمولا قبل از اینکه صبحونه بخورم لباس می‌پوشم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من معمولا قبل از خوردن صبحانه لباس می پوشم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Get dressed now, there's a good girl.
ترجمه کاربر [ترجمه علی] لباست رو الان عوض کن دختر عزیزم
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]لباس بپوش، دختر خوبی هم هست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حال حاضر لباس پوشیدنی، یک دختر خوب وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Get dressed right now or you'll find yourself on fatigues.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همین الان لباس بپوش وگرنه خسته میشی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حال حاضر لباس پوشیدنی یا خودتان را در خستگی قرار دهید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. He felt too miserable and lethargic to get dressed.
ترجمه کاربر [ترجمه علی] او آنقدر ناراحت و بی حوصله بود که نمی توانست لباس بپوشد
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بیش از آن درمانده بود که بتواند لباس بپوشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او احساس ناراحتی و بی حوصلگی کرد تا لباس بپوشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. I'll leave you now and let you get dressed in peace.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من شما را ترک خواهم کرد و به شما اجازه می‌دهم که در آرامش لباس بپوشید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من الان شما را ترک میکنم و اجازه میدهم شما در آرامش لباس پوشید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. She went upstairs to get dressed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به طبقه بالا رفت تا لباس‌هایش را بپوشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او به طبقه بالا رفت تا لباس بپوشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Hurry up and get dressed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]عجله کن و لباس بپوش
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]عجله کن و لباس بپوش
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. It takes her forever to get dressed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای همیشه طول می کشه تا لباس بپوشه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او برای همیشه لباس پوشیدن را طول می کشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Go and get dressed!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برو لباست رو بپوش
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برو و لباس بپوش
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. He went into his bedroom to get dressed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به اتاق‌خواب رفت تا لباس بپوشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او به اتاقش رفت تا لباس بپوشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. I just wanted to get dressed in peace.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فقط می‌خواستم در آرامش لباس بپوشم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من فقط می خواستم در صلح لباس پوشیدم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. It took me fifteen minutes to get dressed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پانزده دقیقه طول کشید تا لباس بپوشم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پانزده دقیقه طول کشید تا لباس پوشید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Get up and get dressed!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بلند شو و لباس بپوش
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بالا بردن و لباس پوشیدن!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. I'll leave now and let you get dressed in peace.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همین الان از اینجا میرم و بهت اجازه میدم که در آرامش لباس بپوشی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من الان ترک می کنم و اجازه می دهم در صلح لباس پوشید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

get dressed را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی get dressed

Hasti ١٢:٢٦ - ١٣٩٧/٠٥/٢١
لبای پوشیدن
|

ریحانه ٠٧:٣٠ - ١٣٩٧/٠٧/٠٥
لباس پوشیدن
|

bita ١٦:٠٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠٧
لباس پوشیدن
|

Elina ١٩:٠٦ - ١٣٩٧/٠٨/١٨
لباس پوشیدن
|

NEGAwR ١٨:١٢ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨
تا دیر وقت بیدار موندن
|

فریحا ١٦:٤٤ - ١٣٩٧/١٠/٢٧
لباس پوشیدن
|

Zizii ١١:٢٥ - ١٣٩٧/١١/١١
لباس پوشیدن🥼
|

rozhan ١٨:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٣
لباس پوشیدن دا
|

TAHA ٢٣:١٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٣
لباس پوشیدن
|

Kamyar ١٤:٢٢ - ١٣٩٨/٠٢/٢٨
لباس پوشیدن

|

Sania ١٧:٤٦ - ١٣٩٨/٠٢/٢٨
لباس پوشیدن
|

Sania ١٧:٤٨ - ١٣٩٨/٠٢/٢٨
لباس پوشیدن
|

میدیا ١٥:٠٤ - ١٣٩٨/٠٢/٢٩
لباس پوشیدن
|

Amir ١٨:٢١ - ١٣٩٨/٠٣/٣١
لباس پوشیدن
|

sahar ٢٢:٣١ - ١٣٩٨/٠٤/١٣
لباس پوشیدن
|

رضا ١٤:٤١ - ١٣٩٨/٠٤/١٤
لباس بپوش
|

علی ١٨:٢٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧
لباس عوض کردن
|

eliia ١٣:٥٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩
لباس پوشیدن
|

hasti ١٣:١١ - ١٣٩٨/٠٥/١٥
لباس پوشیدن
|

Yalda ١٣:٤٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٥
لباس پوشیدن
|

Mahsa ١٥:٣٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢
لباس پوشیدن
|

پیشنهاد شما درباره معنی get dressedنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

فرزین > desolvation
شهرام > برگزیده از هر چیز
مبینا > degree
Z.SHAFIE.TKD. > funfair
be to che > Boss
امینم > ibric
امینم > cezve
داریوش زندی > مهرنجان

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگرآیا معنی get dressed مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )