برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
get - it - in - your - head

get it in your head

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جهانگرد
get it into/through your(thick) head/skull
این و تو اون کلت(کله پوکت) فرو کن
این و بکن تو کلت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی get it in your head مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )