برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
get - on - board

get on board

get on board را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایمان ملکی
موافق بودن با یک عمل یا ایده
مثال: It's a new approach and we want everyone to get on board and make it happen
راضیه
Agree and accept:

مثال:
از کتاب Active 4 در صفحه ۱۹۰:
Koala and human can coexist in urban environments
If developers get on board with koala sensitive design
بامداد
به عنوان بخشی از یک گروه یا تیم، به ویژه برای یک هدف خاص
الهام
همکاری کردن
پگاه
اتفاق نظر داشتن
فاطمه احمدپور
در کاری راه افتادن،تازه شروع به کار کردن(کنایه)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی get on board مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )