برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

get on with something

get on with something را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یه بنده خدا
به کسی وابسته شدن ، با کسی دوست شدن
جلال نجاریزدی
continue doing sth, often after an interruption
ادامه دادن کاری بعد از یک وقفه کوتاه

مینا
ادامه دادن کاری بعد از یک توقف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی get on with something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )