برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1288 100 1

get rid of


از سربازکردن، دک کردن، (از شر چیزی) خلاص شدن

بررسی کلمه get rid of

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to discard, remove, or eliminate (esp. something that is bad or considered to have no value).

- You have to get rid of these old newspapers.
[ترجمه ترگمان] باید از شر این روزنامه‌های قدیمی خلاص بشی
[ترجمه گوگل] شما باید از این روزنامه های قدیمی خلاص شوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- This cleaner will get rid of that stain.
[ترجمه کیمیا] این پاک کننده باعث میشود شما از شر لکه خلاص شوی
|
[ترجمه ali] این پاک کننده(شمارا) از این شر لکه خلاص می‌کند.
|
[ترجمه ترگمان] این پاک‌کننده از شر این لکه خلاص میشه
[ترجمه گوگل] این پاک کننده از شر این لکه خلاص می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه get rid of در جمله های نمونه

1. I began to suspect they were trying to get rid of me.
[ترجمه سحر] من فهمیدم که آنها سعی دارند از شر من خلاص شوند
|
[ترجمه ترگمان]به این نتیجه رسیدم که آن‌ها سعی دارند از شر من خلاص شوند
[ترجمه گوگل]من شروع به مشکوک كردن كردم و از من خلاص شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He couldn't get rid of the enchantment of Lucy.
[ترجمه ترگمان]نمی‌توانست از شر لوسی خلاص شود
[ترجمه گوگل]او نمیتوانست از جادو لوسی خلاص شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The owner needs to get rid of the car for financial reasons.
[ترجمه ترگمان]مالک باید به دلایل مالی از اتومبیل خلاص شود
[ترجمه گوگل]مالک باید از دلایل مالی خلاص شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is difficult to get rid of insects.
...

معنی کلمه get rid of به انگلیسی

get rid of
• be released from, go away from, throw out

get rid of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Morteza Aghalar
رهایی یافتن ( از چیزی )
نیکانراد
از شرکسی/چیزی خلاص شدن
nikita
دور انداختن
جعفر خراسانی
محو شدن
hosein
از دستش راحت شدن
zh
از بين بردن، حذف كردن
Parmida Keshvari
خلاص شدن از دست چیز یا شخص
great
رها کردن،خلاص شدن،دور انداختن
سجاد مصلحی
خلاص شدن از دستِ/شرِ کسی یا چیزی
sara
دور انداختن/خلاص شدن
Masumeh
خلاص شدن از دست کسی/دور شدن/رها شدن از کسی
حسن
Get rid of it
سر به نیستش کن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی get rid of
کلمه : get rid of
املای فارسی : گات رید اوف
اشتباه تایپی : لثف قهی خب
عکس get rid of : در گوگل

آیا معنی get rid of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )