برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ghost word

/ɡoʊstˈwɜːrd/ /ɡəʊstwɜːd/

واژه ی من در آوردی، واژه ای که در اثر ترجمه ی غلط یا اشتباه در قرائت و غیره وارد زبان می گردد ولی بعدا مهجور می شود، لغت غیر مستعمل، کلمه غیر مصطلح

ghost word را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ghost word
کلمه : ghost word
املای فارسی : قسط ورد
اشتباه تایپی : لاخسف صخقی
عکس ghost word : در گوگل

آیا معنی ghost word مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )