برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1308 100 1

give the devil his due


پاداش کار خوب همه حتی شیطان را باید داد، حتی حق شیطان را هم نباید پایمال کرد

واژه give the devil his due در جمله های نمونه

1. I don't like the man but - give the devil his due - he works incredibly hard.
[ترجمه خاتون] من از این مرد خوشم نمی آید اما از حق نگذریم(خداییش)سخت کار می‌کند.
|
[ترجمه ترگمان]من از این مرد خوشم نمی‌اید، اما - به شیطان حق می‌دهم - به شدت کار می‌کند - به شدت کار می‌کند
[ترجمه گوگل]من مرد را دوست ندارم اما - به شیطان به او اعطا - او فوق العاده سخت کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Give the devil his due, but is very careful that there is not much due him.
[ترجمه ترگمان]به شیطان مزد بده، اما خیلی مراقب است که کار زیادی برای او نداشته باشد
[ترجمه گوگل]شیاطین او را به خاطر بیاورید، اما بسیار مراقب باشید که او به اندازه او زیاد نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. To give the devil his due, the enemy are quite brave.
[ترجمه خاتون] از حق نگذریم دشمن خیلی شجاع است
...

معنی کلمه give the devil his due به انگلیسی

give the devil his due
• acknowledge something good in a person regardless of their character

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی give the devil his due
کلمه : give the devil his due
املای فارسی : گیو تاه دویل هیس دیو
اشتباه تایپی : لهرث فاث یثرهم اهس یعث
عکس give the devil his due : در گوگل

آیا معنی give the devil his due مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )