برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
go - long - way

go a long way

go a long way را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا ذوالقدر
موفق بودن
فیض
تا مدتی کافی بودن
Deimos
بسیار موفق بودن
ندا
تاثیر زیادی داشتن/ تاثیر بسزایی داشتن
سعید صفاری مقدم
- تاثیر یا سهم قابل ملاحظه/بسزایی در بانجام/به سرانجام رسوندن کار یا رسیدن به هدفی داشتن(معمولا با toward(s))
The money raised will go a long way towards providing essential food and medicine.
- موفق بودن (در حرفه یا زندگی شخصی)
It was clear from a very young age that Kylie would go a long way.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی go a long way مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )