برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1278 100 1

go around

/ˈɡoʊ əraʊnd/ /ˈɡəʊ əraʊnd/

واژه go around در جمله های نمونه

1. I asked them to go around to the house to see if they were there.
[ترجمه ترگمان]از آن‌ها خواستم که به خانه بروند تا ببینند که آیا آنجا هستند یا نه
[ترجمه گوگل]من از آنها خواستم تا به خانه بروند تا ببینند که آیا آنها در آنجا هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Love makes the world go around.
[ترجمه ترگمان]عشق باعث می‌شود دنیا به این طرف و آن طرف برود
[ترجمه گوگل]عشق باعث می شود جهان دور شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. These misguided people go around preaching up violence.
[ترجمه ترگمان]این مردم گمراه به سخنرانی در مورد خشونت ادامه می‌دهند
[ترجمه گوگل]این افراد گمراه در اطراف می گویند تا خشونت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The belt won't go around my waist.
[ترجمه ترگمان]کمربند دور کمرم حلقه نخواهد شد
[ترجمه گوگل]کمربند من دور کمر من نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه go around به انگلیسی

go around
• move about, circulate; be enough for everyone, satisfy all

go around را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

somayye
اندازه بودن .برای همه کافی بودن
من
منتشر شدن، از جایی به جای دیگر رفتن
الی
به سمت چیزی رفتن
a.r
to be enough for everyone
to satisfy the needs of a group
مارینا عزتی امینی
به اندازه کافی بودن برای همه افراد حاضر (غذا، نوشیدنی و ...)

چرخیدن

شیوع یافتن ویروس، پخش شدن یک خبر و ...
Mohammad
چرخیدن
Zahra.Tagavi
رفتن

چرخیدن
امیررضاعیوضی
چرخیدن
کاربر آبادیس
چرخیدن (دورِ، به دورِ)
The earth goes round the sun
زمین به دور خورشید میچرخد.
Nafas
چرخیدن به دور
شایع شدن
Alireza
Saturn and Mars go around the sun
به نظر من هم چرخیدی
Amirreza2000A
به دور چیزی گشتن یا چرخیدن
مهدی صباغ
Go round
لباس خاصی پوشیدن
به شیوه ای خاص رفتار کردن
شیوع پیدا کردن یک بیماری در بین تعداد زیادی از مردم
داغ شدن یک خبر، لطیفه و .... در بین مردم به صورتی که تعداد زیادی آن را شنیده و یا درباره ی آن صحبت می کنند.
از وسایل و چیزهای مورد نیاز افراد به تعداد کافی در دسترس بودن و موجود بودن
دکتر نصر
دور زدن سلسه مراتب سازمان
دکتر نصر
دور زدن سلسله مراتب سازمان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی go around مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )