برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
go - off - into - the - blue

go off into the blue

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه فدایی
Go off into the blue
میتونیم معنی کنیم ناپدید شدن
مثل اجل معلق
مسعود پهلوان
بدون مقدمه و ناگهانی رفتن یا ناپدید شدن، غیب شدن
ستاره عالمی
ناپدید شدن؛ آب شدن و زمین رفتن

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی go off into the blue مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )