برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1287 100 1

go overboard


(عامیانه) زیاده روی کردن، بیش از حد اشتیاق نشان دادن

بررسی کلمه go overboard

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to do excessively or with excessive enthusiasm; go to extremes.
مشابه: binge, overdo

معنی کلمه go overboard به انگلیسی

go overboard
• do something in an extreme way (especially as a result of over-enthusiasm); go over the side of a ship
let's not go overboard
• let's not exaggerate

go overboard را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
زیاده روی کردن
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
to do or say something that is too extreme for a particular situation
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
to do something in a way that is excessive or extreme : to do too much of something
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
to do or say more than is reasonable or necessary, for example because you are excited or angry
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
to do something too much, or to be too excited or eager about something

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی go overboard
کلمه : go overboard
املای فارسی : گو اوربرد
اشتباه تایپی : لخ خرثقذخشقی
عکس go overboard : در گوگل

آیا معنی go overboard مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )