برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1355 100 1

going

/ˈɡoʊɪŋ/ /ˈɡəʊɪŋ/

معنی: جریان، رفتن، عزیمت، گام، وضع زمین، وضع جاده، زمین جاده، پهنای پله، مشی زندگی، رایج، جاری، سایر، موجود
معانی دیگر: - رو، وضعیت، شرایط (راه رفتن و پیشرفت کردن)، موفق، با رونق، معمول، متعارف، پیشرفت، مسیر، معماری پهنای پله، عازم

بررسی کلمه going

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act or process of leaving; departure.
مشابه: departure, exit, repair

(2) تعریف: the condition of a route of travel.

- It was rough going on a bicycle.
[ترجمه ترگمان] دوچرخه داشت حرکت می‌کرد
[ترجمه گوگل] این دوچرخه سواری شدید بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: rate or quality of progress.

- Good going!
[ترجمه ترگمان] ! آفرین
[ترجمه گوگل] پیشرفت خوب!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
(1) تعریف: moving or functioning; operating.

(2) تعریف: flourishing; thriving.

- a going enterprise
[ترجمه ترگمان] شرکتی که قرار است در آن شرکت کند
[ترجمه گوگل] یک شرکت در حال رفتن
[ترجمه شما] ترجمه ...

واژه going در جمله های نمونه

1. going from a farm to a city environment had scared her
رفتن از روستا به محیط شهری او را دچار ترس کرده بود.

2. going around in circles
(عامیانه) تکرار مکررات کردن،(پس از زحمت) دوباره به همان جای اول رسیدن

3. going on
(در مورد زمان و سن) تقریبا

4. before going to china, he steeped himself in that country's history
پیش از مسافرت به چین خود را از تاریخ آن کشور اشباع کردن

5. before going to the party i needed a cleanup
لازم بود قبل از رفتن به مهمانی خود را نظافت کنم.

6. her going was delayed
رفتن او به تاخیر افتاد.

7. keep going till you reach the second alley
بروید تا به کوچه‌ی دوم برسید.

8. the going rate for gold
نرخ رایج طلا

9. their going was delayed
عزیمت آنها عقب افتاد.

10. be going to
خواستن،در نظر داشتن

11. be going with a swing
خوب برگزار شدن،خوب انجام شدن

12. get going
(عامیانه) آغاز کردن،دست به کار شدن

13. a locomotive going upgrade
...

مترادف going

جریان (اسم)
inset , ooze , flow , progress , fluor , action , current , stream , course , going , income , rede , afflux , circulation , circuit , gush , effluvium , efflux , outflow , tide
رفتن (اسم)
going
عزیمت (اسم)
departure , resolution , going , intention , flight , determination , outgo
گام (اسم)
pace , going , scale , gamut , gait , stride , pitch , step , footstep , footpace , tempo
وضع زمین (اسم)
going
وضع جاده (اسم)
going
زمین جاده (اسم)
going , roadway
پهنای پله (اسم)
going
مشی زندگی (اسم)
going
رایج (صفت)
current , going , brisk , ruling , prevalent
جاری (صفت)
current , going , volant , running , sluicy
سایر (صفت)
going , moving , other , another
موجود (صفت)
ready , present , stock , available , handy , going , real , existing , existent , extant

معنی عبارات مرتبط با going به فارسی

(عامیانه) تکرار مکررات کردن، (پس از زحمت) دوباره به همان جای اول رسیدن
(در مورد زمان و سن) تقریبا، بچیزی نزدیک شدن، نزدیکی، تماس، ادامه
بررسی دقیق، (آمریکا - عامیانه)، کتک زنی، عیب جویی شدید
تصمیم داشتن
ازاو پرسیدچرانمی روید
اسان گیر، اسان گذار، بی قید، راحت طلب، رهوار
(عامیانه) آغاز کردن، دست به کار شدن
(خودمانی) تهییج یا عصبانی کردن
مصم هستم بروم
پبش از رفتنش
رفتن وی هیچامکان ندارد
بی قید وشرط، مطلق، تمام وکمال، مفرط
ارزش انسان ها در هنگام سختی معلوم می شود
...

معنی going در دیکشنری تخصصی

going
[عمران و معماری] کف پله - عرض پله
[حسابداری] تداوم فعالیت
[حقوق] شرکت دایر، مؤسسه فعال
[حسابداری] فرض تداوم فعالیت
[حسابداری] فرض تداوم فعالیت
[حسابداری] فرض تداوم یا استمرار فعالیت
[حقوق] ارزش شرکت دایر و فعال
[نساجی] دفتین
[ریاضیات] فوق، مذکور، ذکر شده
[برق و الکترونیک] بالا رونده افزایش در جهت مثبت .

معنی کلمه going به انگلیسی

going
• walking; departing; dying; exiting; movement; progress
• existing; thriving, succeeding; operating, working; current; common
• you use be going to to express future time. for example, if you say that something is going to happen, you mean that it will happen or that you intend it to happen.
• the going is the conditions that affect your ability to do something.
• the going rate for something is the usual and expected rate for it.
• you say `that's good going' or `that's not bad going' if you are impressed at someone's speed or progress.
• see also go.
• if you get going, you start doing something, especially after a delay.
• if you keep going, you continue doing something difficult or tiring.
• if you have something going for you, you have an advantage or useful quality.
going astray
• wandering away from the right path, losing one's way; making a mistake, doing the wrong thing
going away party
• farewell party, party that is thrown in honor of one who is leaving
going commando
• act of not wearing underwear under trousers, act of not wearing underwear
going concern
• successful business, company that is doing a good business
going down
• traveling in a downward direction, descending; losing value
going from bad to worse
• getting even worse, out of the frying pan into the fire
going from door to door
• arriving from one door to another, approaching each house trying to sell something or asking for donations
going on holiday
• taking vacation, taking time off, taking leave
going on twenty ...

going را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

A.A
روند
ندا صالحي
Be going در دسترس و آماده
Sania
قصد داشتن
Mohammad
رفتن
وحید
سرحال
To keep me going

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی going
کلمه : going
املای فارسی : گوینگ
اشتباه تایپی : لخهدل
عکس going : در گوگل

آیا معنی going مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )