برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1313 100 1

good standing

معنی good standing در دیکشنری تخصصی

good standing
[حقوق] حسن شهرت، اعتبار
[حقوق] معتبر، دارای حسن شهرت

good standing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر رستمی
سالم-سلامت
سجاد صالحی
"Good Standing" یا "Certificate of Good Standing" یا گواهی حسن انجام کار (عدم سوء پیشینه)؛ مدرکی رسمی با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی/روان شناسی است که در آن عضویت در سازمان، شماره نظام، نداشتن سو پیشینه شغلی، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی ذکر شده و برای آغاز به کار درمانی در سایر کشورها و ... با درخواست درمانگر یا دانشگاه/موسسه خارجی صادر می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی good standing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )