برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1187 100 1

goof off


معنی: سردواندن
معانی دیگر: آدم از زیر کار دررو، آدم بیکاره، آدم وقت تلف کن

بررسی کلمه goof off

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to waste time, pass time idly, or avoid doing one's work
اسم ( noun )
• : تعریف: (informal) someone who habitually wastes time or avoids responsibility; shirker.
مشابه: drone

واژه goof off در جمله های نمونه

1. a goof-off will succeed in nothing
آدم تنبل در هیچ کاری موفق نمی‌شود.

2. He's been goofing off at school.
[ترجمه ترگمان]اون تو مدرسه مسخره شده
[ترجمه گوگل]او در مدرسه بیرون رفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They've goofed off and gone to the ball game.
[ترجمه ترگمان]فرار کردن و رفتن به بازی رقص
[ترجمه گوگل]آنها از بین رفته و به بازی توپ رفته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He'll never get his studying done if he spends half his time goofing off.
[ترجمه ترگمان]اگر نصف وقتش را برای طفره رفتن می‌گذراند، هرگز کارش را انجام نمی‌دهد
[ترجمه گوگل]اگر او نصف وقت خود را صرف نکردن، تحصیلات او را انجام نخواهد داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They didn't go to school today, they goofed off downtown instead.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها امروز به مدرسه نرفتن، در عوض در مرکز شهر اجر شده بودند
[ترجمه گوگل]آنها امروز به مد ...

مترادف goof off

سردواندن (فعل)
gammon , muff , put off , goof off

معنی کلمه goof off به انگلیسی

goof off
• lazy person, irresponsible person (american slang)
• (american slang) be lazy; do nothing (e.g.: "during the school break i am planning to stay home and goof off")

goof off را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خیری
Ex. Tom spent too much time goofing off and failed his exams
اعظم نوری
وقت تلف کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی goof off
کلمه : goof off
املای فارسی : گوف آاف
اشتباه تایپی : لخخب خبب
عکس goof off : در گوگل

آیا معنی goof off مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )