برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1285 100 1

goon

/ˈɡuːn/ /ɡuːn/

معنی: ادم کش، ادم کودن، تروریست بی عرضه و نالایق
معانی دیگر: (آمریکا) آدم مخبط، آدم کودن، آدم اشتباه کار، آدم حواس پرت، ادمشکش

بررسی کلمه goon

اسم ( noun )
• : تعریف: (informal) someone hired to frighten, harm, or kill an adversary; hoodlum; thug.
مشابه: hoodlum

واژه goon در جمله های نمونه

1. He and the other goon began to beat me up.
[ترجمه ترگمان]اون و اون یکی تو - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ترجمه گوگل]او و دیگران شروع به ضرب و شتم من کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Whatever vanishing act had saved her from the goon with the gun, it had left her armed.
[ترجمه ترگمان]هر عمل ناپدید شده او را از the که با اسلحه بود نجات داده بود، مسلح شده بود
[ترجمه گوگل]هرچیزی که از بین رفت، او را با اسلحه از بین برد، و مسلح او را ترک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You know: goons in bowling jackets with cheap cigars and 18-inch necks.
[ترجمه ترگمان]می دونی، یه آدم اجیر شده با سیگارهای ارزون قیمت و یه گردن ۱۸ اینچی
[ترجمه گوگل]شما می دانید: جونز در کت بولینگ با سیگار ارزان و گردن 18 اینچ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Goons run rampant; crack is dealt on every corner of the Bronx, and law enforcement is something of a joke.
[ترجمه ترگمان]goons شایع است؛ ترک در هر گوشه برانکس پرداخته می‌شود، و نیروی انتظامی چیزی از یک ...

مترادف goon

ادم کش (اسم)
assassin , thug , cutthroat , goon , manslayer
ادم کودن (اسم)
hash , moke , goon , lubber , blunderbuss , dullard , humdrum
تروریست بی عرضه و نالایق (اسم)
goon

معنی کلمه goon به انگلیسی

goon
• hired thug; fool, idiot
• a goon is a person who is paid to hurt or threaten people.

goon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
قلچماق اجیر شده
سهیلا سهرابی
گردن کلفت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی goon
کلمه : goon
املای فارسی : گون
اشتباه تایپی : لخخد
عکس goon : در گوگل

آیا معنی goon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )