برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1325 100 1

grabber


کامپیوتر : قلاب

واژه grabber در جمله های نمونه

1. They then used a long, mechanical grabber to pick up the same block.
[ترجمه ترگمان]سپس از یک grabber مکانیکی بلند برای برداشتن همان بلوک استفاده کردند
[ترجمه گوگل]سپس آنها را برای گرفتن یک بلوک از یک گیره مکانیکی طولانی استفاده کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The hardware system was composed of camera, frame grabber, computer, electric control box, movable vehicle, etc.
[ترجمه ترگمان]سیستم سخت‌افزار متشکل از دوربین، کادر grabber، کامپیوتر، جعبه کنترل الکتریکی، وسیله نقلیه قابل انتقال و غیره بود
[ترجمه گوگل]سیستم سخت افزاری شامل دوربین، گیربکس قاب، کامپیوتر، جعبه کنترل الکتریکی، وسیله نقلیه متحرک و غیره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The frame grabber can capture 25 frames of welding seam image per second continuously and make it possible to fulfil the real time welding seam image processing and recognition.
[ترجمه ترگمان]چارچوب grabber می‌تواند ۲۵ فریم از تصویر درز در ثانیه را به طور پیوسته ثبت کرده و امکان پذیر کردن زمان واقعی پردازش تصویر و بازشناسی در زمان واقعی را فراهم آورد
[ترجمه گوگل]گیره قاب می تواند به طور مداوم 25 فریم از جوشکاری جوشکاری را در هر ثانیه ببرد و امکان پردازش و تشخیص تصویر جوش جوشکاری در زمان واقعی را فراهم می کند
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با grabber به فارسی

زمین خوار

معنی grabber در دیکشنری تخصصی

grabber
[کامپیوتر] قلاب
[کامپیوتر] دست گیرنده
[کامپیوتر] گیرنده ی قاب تصویر - برد کمکی که تصاویر را از یک دوربین ویدیویی ، VCR ، یا ورودی ویدیویی دیگری می گیرد و آن را دیجیتایز می کند. خروجی این برد کمکی ، تصویری طرح بیتی است. یک تصویر ویدیویی متشکل از قابهای تصویر است که با نرخ 60 قاب در ثانیه ارسال می شوند و گیرنده ی قاب تصویر باید یکی از آنها را گرفته و دیجیتایز کند.

معنی کلمه grabber به انگلیسی

grabber
• one who grabs, grasper
frame grabber
• card which receives video signals and transfers them to the computer

grabber را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادیان
گیرنده
جلب کننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی grabber
کلمه : grabber
املای فارسی : گرببر
اشتباه تایپی : لقشذذثق
عکس grabber : در گوگل

آیا معنی grabber مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )