برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

graft versus host

graft versus host را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صادق جباری
بیماری پیوند علیه میزبان (GVHD)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی graft versus host مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )