برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1312 100 1

grammatically


ازروی دستور، مطابق ایین دستوریاصرف ونحو

واژه grammatically در جمله های نمونه

1. The sentence is grammatically correct, but doesn't sound natural.
[ترجمه ترگمان]جمله به لحاظ گرامری درست است، اما طبیعی به نظر نمی‌رسد
[ترجمه گوگل]این حکم از نظر دستور زبان درست است اما طبیعی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. One in five undergraduates cannot write grammatically.
[ترجمه ترگمان]یکی از پنج دانشجوی دوره کارشناسی نمی‌تواند گرامری بنویسد
[ترجمه گوگل]یکی از پنج دانشجوی کارشناسی نمی تواند به صورت دستی نوشته شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Grammatically controlled interactions follow strict rules. Consider the following sentence: 2
[ترجمه ترگمان]برهم کنش‌های کنترل‌شده از قوانین سخت پیروی می‌کنند جمله زیر را در نظر بگیرید: ۲
[ترجمه گوگل]تعاملات کنترل شده با دستور زبان به دنبال قوانین سختگیرانه است جمله زیر را در نظر بگیرید: 2
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Paradigmatically, a semantic affinity between two grammatically identical words is the greater the more congruent their patterns of syntagmatic normality.
[ترجمه ...

معنی کلمه grammatically به انگلیسی

grammatically
• from a grammatical standpoint, according to the rules of grammar

grammatically را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
از لحاظ دستوری

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی grammatically
کلمه : grammatically
املای فارسی : گرممتیکللی
اشتباه تایپی : لقشئئشفهزشممغ
عکس grammatically : در گوگل

آیا معنی grammatically مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )