برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

great length

great length را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منا جهانبخشی
بسیار محتاطانه عمل کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی great length مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )