برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

gripping drama

gripping drama را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر علی ناجی
exciting and interesting play , movie , or TV show

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی gripping drama مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )