برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1184 100 1

groceries

/ˈgroʊ.sə.riːz/ /ˈgrəʊsəriz/

بررسی کلمه groceries

اسم جمع ( plural noun )
• : تعریف: food and other supplies for the home that people buy at a store.

- I went shopping for groceries.
[ترجمه Gh] من بدای خرید مواد غذایی رفتم
|

[ترجمه تارا] من برای خرید خوار بار به فروشگاه رفتم
|

[ترجمه Ramtin] من برای خرید مواد غذایی به خرید رفتم.
|

[ترجمه ??????] من برای خرید خواربار به فروشگاه رفتم|

[ترجمه MARAL] من به خرید مقداری مواد غذایی رفتم| ...

واژه groceries در جمله های نمونه

1. some groceries use canvas canopies in summertime
برخی بقالی‌ها در تابستان سایبان کرباسی می‌زنند.

2. How much do I owe you for the groceries?
[ترجمه DHP12] من چقدر به شما برای مواد های غذایی بدهکار هستم؟
|

[ترجمه ترگمان]چقدر بهت بدهکارم؟
[ترجمه گوگل]چقدر به شما بخاطر خواروبارها بدهکارم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Bob uses the van for picking up groceries.
[ترجمه ترجمه زهرا] باب از ماشین ون برایجمع آوری خواربار استفاده می کند
|

[ترجمه ترگمان]باب از ماشین ون برای جمع‌آوری مواد غذایی استفاده می‌کند
[ترجمه گوگل]باب از وانت برای برداشتن مواد غذایی استفاده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He got a job bagging groceries.
...

معنی کلمه groceries به انگلیسی

groceries
• foods and other goods sold at a grocery

groceries را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
خواربار
محمدپورملیک
به معنی خواربار
Asal
به معنی خوار و بار است
یا مواد غذایی که از فروشگاه خریداری می کنیم
Esy
خاویار
احمدرضا آگوشی
You can buy groceries at a supermarket
M
مواد غذایی
ترنم
سبزیجات مواد غذایی نیست روانی ها
محمد
مواد غذایی
papar
fruit and vegtable
عادل تنبل ق
Listen idiots it’s food that you buy in packets
شهرام آذرمی
خواربار
چیز هایی که میتوانیم از سوپر مارکت بگیریم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی groceries مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )