برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1278 100 1

groomsman

/ˈɡruːmzmən/ /ˈɡrʊmzmən/

معنی: ساقدوش داماد، ساقدوش
معانی دیگر: ملازم داماد، مهتر

بررسی کلمه groomsman

اسم ( noun )
حالات: groomsmen
• : تعریف: in a wedding ceremony, an attendant of the bridegroom, such as the best man or an usher.

واژه groomsman در جمله های نمونه

1. We need one groomsman for each bridesmaid.
[ترجمه ترگمان]ما به یه ساقدوش برای هر ساقدوش نیاز داریم
[ترجمه گوگل]ما برای یک عروسک خیمه شب عروسی نیاز به یک داماد داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At the top of the aisle, the bridesmaids and groomsmen peeled off to left and right respectively.
[ترجمه ترگمان]در بالای راهرو، ساقدوش عروس و داماد به ترتیب به چپ و راست رفتند
[ترجمه گوگل]در بالای حیاط، عروس و دامادهای عروس و داماد به ترتیب به سمت چپ و راست بریده می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The groomsman proposed the new couple.
[ترجمه ترگمان]The این زوج جدید را پیشنهاد کردند
[ترجمه گوگل]داماد زن جدید را پیشنهاد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm the groomsman . We had a meeting just then, and he invited me to be his groomsman . I think, well, why not?
[ترجمه ترگمان]من ساقدوش هستم یه قرار ملاقات داشتیم و اون دعوتم کرد که ساقدوش اون باشم فکر می‌کنم، خب، چرا که نه؟
[ترجمه گوگل]من داماد هستم بعدا ما یک ...

مترادف groomsman

ساقدوش داماد (اسم)
best man , groomsman
ساقدوش (اسم)
groomsman , paranymph

معنی کلمه groomsman به انگلیسی

groomsman
• male attendant of the bridegroom in a wedding

groomsman را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
a man who supports the groom leading up to and during a wedding

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی groomsman
کلمه : groomsman
املای فارسی : گرومسمن
اشتباه تایپی : لقخخئسئشد
عکس groomsman : در گوگل

آیا معنی groomsman مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )